Izbornik
PLAN NABAVE ROBE I USLUGA ZA 2024.GODINU (01.06.-31.12.2024.)

PLAN NABAVE ROBE I USLUGA ZA 2024.GODINU (01.06.-31.12.2024.)

R.br.

KONTO

NAZIV TROŠKOVA

PROCIJENJENA VRIJEDNOST (KM)

VRIJEME REALIZACIJE

IZVOR FINANCIRANJA

1

613211

Troškovi el.energije

600,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk

2

613321

Izdaci za vodu i komunalne naknade

200,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk

3

613322

Izdaci za telefonske i poštanske usluge

500,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk

4

613400

Troškovi sitnog inventara

300,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk

5

613419

Troškovi uredskog materijala

800,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk

6

613848

Materijal za čišćenje

800,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk

7

613488

Matične knjige, dnevnici i ostali obrasci

800,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk

8

613511

Izdaci za gorivo-benzin

2200,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk/ Donacije roditelja

9

613512

Izdaci za cestarinu i parking

100,00

lipanj-prosinac 2024.

Donacije roditelja

10

613711

Materijal za popravku i održavanje zgrade

500,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk

11

613722

Usluge popravki i održavanja opreme      (gl.instrumenata)

2000,00

lipanj-prosinac 2024.

Donacije roditelja

12

613723

Usluge popravki i održavanja vozila (kombi)

600,00

lipanj-prosinac 2024.

Donacije roditelja

13

613821

Bankovne naknade

200,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk

14

613914

Troškovi reprezentacije

600,00

lipanj-prosinac 2024.

Donacije roditelja

15

613915

Stučne usluge

725,00

lipanj-prosinac 2024.

Donacije roditelja

16

613922

Stručno obrazovanje

500,00

lipanj-prosinac 2024.

Općina Čitluk /Donacije roditelja

17

613990

Porezi i doprinosi po UOD

65,10

Lipanj

Donacije roditelja

18

613993

Kotizacija za natjecanja

400,00

rujan-prosinac 2024.

Donacije roditelja

19

614324

Donacija drugima (Udruga prijatelja OGŠ)

200,00

lipanj-prosinac 2024.

Donacije roditelja

 

 

UKUPNO

12090,10

 

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in