Izbornik

Vanjski suradnici

Sanjin Salčin

Irena Vučić, magistar muzike - smjer violina

Anica Ištuk, magistar glazbene umjetnosti - smjer violina i etnomuzikologija

Damir Karačić, akademski muzičar - trubač

Oliver Mott, akademski muzičar - pijanist

Gabrijela Glavinić, diplomirani crkveni glazbenik - glasovir

Maja Stojanović, umjetnik komornog ansambla, korepetitor - pijanist

Željko Mandarić, sveučilišni prvostupnik muzike, smjer gitara

Ljubo Begić, profesor gl. odgoja i obrazovanja - gitara

Aleksandar Stojanović, koncertni izvođač - nastavnik harmonike

Katarina Prskalo, stručni učitelj - flauta

Facebook Twitter Google+ Pinterest
×

Log in