Izbornik

Kalendar rada

Razdoblja tijekom nastavne godine

Nastava počinje 4. rujna 2017. godine, a završava 15. lipnja 2018. godine i ustrojava se u dva polugodišta.

Prvo polugodište traje od 5. rujna 2017. godine do 22. prosinca 2017. godine.

Drugo polugodište traje od 15. siječnja 2018. godine do 15. lipnja 2018. godine, a za učenike prvog razreda osnovne škole do 8. svibnja 2018. godine i učenike završnog razreda osnovne škole do 1. lipnja 2018. godine.

Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2017. godine, a završava 12. siječnja 2018. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 29. ožujka 2018. godine, a završava 6. travnja 2018. godine.

 

×

Log in